Symbol: BKER
5.50 บาท
ปรับปรุงเมื่อ: 22 ตุลาคม 2563 16:40
เปลี่ยนแปลง:
-
%เปลี่ยนแปลง:
-%
วันก่อนหน้า:
5.50
ราคาเปิด:
5.50
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
136,000
มูลค่าการซื้อขาย (บาท):
744,800
ช่วงราคาระหว่างวัน:
5.45 - 5.55
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์:
5.40 - 9.39