วันที่ กิจกรรม เพิ่มในปฎิทิน
20
พฤศจิกายน 2563
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2563
เวลา 14.00 น.
28
สิงหาคม 2563
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2563
เวลา 09.15 - 10.00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
25
พฤษภาคม 2563
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2563
เวลา 9.00 น.
25
มีนาคม 2563
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2562
เวลา 14.00 น.
12
ธันวาคม 2562
วันเริ่มการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี. รีเทล

175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ผู้จัดการกองทรัสต์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7, 21 และ 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ดูแผนที่

บริษัท เค.อี. รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
1420/1 คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ อาคารอี ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ดูแผนที่

ทรัสตี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7-8 เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ดูแผนที่